Polityka jakości

Firma Abis zajmuje się projektowaniem, programowaniem oraz sprzedażą usług w dziedzinie automatyki przemysłowej.Stając w obliczu nowych wyzwań stawianych w zakresie jakości jako nadrzędny cel stawiamy sobie, aby nasz znak firmowy kojarzył się na rynku z zaufaniem i profesjonalizmem w przedsięwzięciach inwestycyjnych w branży automatyki przemysłowej. Mamy nadzieję, że nasi Klienci odczują jeszcze wyższe standardy kultury organizacyjnej i bezpieczeństwo prowadzonych inwestycji. Umocnienie pozycji na rynku chcemy osiągnąć poprzez fachową wiedzę, jakość usług, serwisu i dostawy najwyższej jakości sprzętu i oprogramowania.

Cel ten będziemy realizować poprzez:

  • Zwiększenie zadowolenia klienta dzięki terminowej i profesjonalnej realizacji usług
  • Profesjonalny serwis
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • Ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług dzięki korzystaniu ze sprawdzonych dostawców i podwykonawców zapewniających nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoką jakość dostarczanych usług w zakresie działalności firmy
  • Wdrożenie, utrzmanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015
  • Utrzymywanie i rozwijanie partnerskiej współpracy z dostawcami, których wyroby zapewniają Spółce konkurencyjność na rynku

Realizacja polityki jakości opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość spoczywa na wszystkich pracownikach firmy.

Zapewniamy, że przedstawiona powyżej polityka jest przez każdego zatrudnionego zrozumiała, akceptowana i realizowana, a także przeglądana i aktualizowana dla potrzeb doskonalenia systemu.

W imieniu właścicieli Spółki zapewniamy nadzór nad przedstawioną Polityką Jakości. Sukces naszych klientów będzie naszym sukcesem.