pracownik przy komputerach

Oprogramowanie produkcyjne

Oferta jest przeznaczona dla zakładów produkcyjnych, które zamierzają osiągnąć wysoką jakość w zarządzaniu informacją o produkcji. We współczesnych fabrykach sprawny przepływ informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi w zakładzie oraz parkiem maszyn i personelem jest kluczem do efektywnej pracy. System klasy MES (System Realizacji Produkcji) służy wielu pionom produkcji: kadrze zarządzającej, planistom, kierownikom produkcji, służbom utrzymania ruchu, pracownikom na liniach. Integracja z parkiem maszyn: sterownikami, robotami itp. pozwala na śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym (on-line).

Oprogramowanie do zarządzania produkcją

Jest to narzędzie informatyczne służące do zarządzania procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Umożliwia monitorowanie i kontrolowanie całego cyklu produkcyjnego, od planowania produkcji poprzez realizację, aż po dystrybucję gotowych produktów.

Oprogramowanie do zarządzania produkcją umożliwia monitorowanie stanu magazynów, planowanie produkcji, śledzenie postępu prac, zarządzanie pracownikami, koordynowanie procesów oraz analizowanie wyników produkcji. Dzięki temu przedsiębiorstwa optymalizują swoje procesy produkcyjne, zwiększają wydajność i redukują koszty.

Oprogramowanie do zarządzania produkcją może być wdrożone w firmach o różnej skali i specjalizacji, od małych firm produkcyjnych po duże przedsiębiorstwa przemysłowe.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i chcesz zwiększyć swoją wydajność i kontrolę nad procesami produkcji, MES jest właśnie tym, czego potrzebujesz.

zarzadzanie produkcja

Jak przebiega tworzenie oprogramowania klasy MES

Nasze doświadczenie pokazuje, że wdrożenie systemu MES z zachowaniem funkcjonalności, budżetu i terminu jest bardzo ryzykowne, jeżeli nie jest poprzedzone projektem wstępnym zwanym analizą funkcjonalną. Inwestor i wykonawca powinni opracować projekt systemu obejmujący wymagania wszystkich przyszłych użytkowników oraz uwzględniający takie czynniki jak park maszynowy, możliwość automatyzacji zbierania danych, integrację z systemem klasy ERP i innymi systemami IT. Dokument jest ważnym kryterium odbioru gotowego produktu, gdyż obie strony opierają się na tej samej bazie. Analiza jest podstawą do oszacowania harmonogramu i budżetu prac.

Inwestor decydując się na wybór rozwiązania bierze pod uwagę produkty “z pudełka” lub realizowane pod jego indywidualne zamówienie. Przewaga pierwszego często jest w cenie, natomiast indywidualna aplikacja nie tylko wypełnia wszystkie oczekiwane zadania, ale zawsze jest bardziej otwarta na rozwój funkcjonalny, co na przestrzeni lat potwierdzają nasi klienci.

tworzenie oprogramowania

Automatyczne zbieranie danych

Główną cechą systemów klasy MES wyróżniającą je od przepływu danych za pośrednictwem papieru jest możliwość komunikacji dwustronnej z parkiem maszyn. Podłączenie sterowników, robotów, czy dedykowanych paneli czy komputerów operatorskich do wspólnej sieci danych produkcyjnych nie jest dziś przeszkodą nie do pokonania. To wręcz codzienność współczesnej fabryki. Za pomocą OPC czy innych mechanizmów można odczytywać bieżące stany pracy, awarie, liczniki, parametry wytwarzania a do maszyn załadować receptury i listę zleceń. Te dane posiadają dwie ważne cechy: są prawdziwe, a nie zapisane przez operatora oraz posiadają metkę czasową.

zbieranie danych

Podgląd on-line

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach zarządzania znacznie ułatwia planowanie i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia. Głównymi użytkownikami systemu MES są:

 • kierownicy produkcji, którzy na bieżąco organizują planowanie, obsadę osób, kontrolę wydajności i jakości
 • operatorzy, dla których informacja co, na kiedy i z jakimi parametrami mają produkować znacznie oszczędza czas na przygotowanie przezbrojenia maszyn, zaopatrzenie w komponenty itp.
 • służby utrzymania ruchu, które mają bieżącą informację o awariach, a także liczniki pracy kluczowych elementów, które wymagają przeglądów lub okresowych wymian
 • służby kontroli jakości – mają wgląd w każdą partię produkcyjną lub poszczególne sztuki, mogą rejestrować wyrywkową kontrolę jakości, obserwować trendy pogorszenia się parametrów
 • kadra zarządzająca, która na dash bordach lub raportach otrzymuje okresowe raporty o wszystkich kluczowych wskaźnikach jak OEE, KPI, downtime, procent odpadów, wydajność osób i zmian
podgląd online

Andon board – tablice pracy

Bieżące dane produkcyjne prezentowane są na wielkogabarytowych telewizorach i obrazują aktualny stan realizacji zadań produkcyjnych, wydajność, porównanie z planem, sygnalizują awarie i postoje. Nasze aplikacje są używane między innymi w zakładach:

 • Valeo,
 • Coca-Cola,
 • Trend Glass,
 • AKWA Nysa,
 • ICN Polfa Rzeszów,
 • BWI,
 • Tameh,
 • Stellantis
dav

Raporty

Kadra zarządzająca odpowiedzialna jest za nadzór nad kluczowymi wskaźnikami produkcji, jej kosztami, zgodnością z planem. Aby móc podejmować trafne decyzje potrzebne są dane bieżące i archiwalne dostępne w szybki i przystępny sposób. Eliminując obieg papierowych raportów a wprowadzając system bazodanowy i raporty dostępne przez przeglądarki internetowe (czyli też na smartfonach) zapewniamy wysoki komfort pracy i rzetelność danych.

raporty

Technologie

Oferowane przez Abis systemy opierają się na nowoczesnych narzędziach programistycznych pozwalających tworzyć aplikacje desktopowe i webowe w środowiskach, których rozwój będzie kontynuowany w następnych okresach. Baza danych to MS SQL Server, aplikacje uruchamiane są na maszynach wirtualnych, raportowanie poprzez bezpieczne kanały w przeglądarkach internetowych. Systemy dostępu oparte są np. o zabezpieczenia domenowe lub inne bezpieczne mechanizmy logowania.

technologie

Metodologia wdrożenia

Wdrożenia informatyczne cechuje ryzyko przekroczenia czasu realizacji, budżetu i przyjętych założeń. Aby je zminimalizować opracowywana jest dla klienta wspomniana powyżej analiza funkcjonalna. Następnie po uruchomieniu procesu realizacji, projekty prowadzone są wg. metodologii nadzoru projektów IT jak AGILE i SCRUM. Klient jest włączony w proces realizacji, otrzymuje okresowo raporty postępu prac, kontroluje i testuje kolejne moduły i funkcjonalności. Dzięki temu uruchomienie systemu, a w niektórych przypadkach wymiana dotychczasowego, odbywa się bardzo płynnie. Kilka tak sprawnie wprowadzonych wdrożeń jest naszą najlepszą wizytówką.

abis

Wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne

Wdrożenie nie kończy się na zainstalowaniu aplikacji. Obejmuje cały pakiet szkoleń dla użytkowników oraz działu wsparcia IT. W okresie po uruchomieniowym oferujemy nadzór, a następnie usługi gwarancyjne.

Po okresie gwarancji klient ma dalszą możliwość rozwoju aplikacji, zmian wynikłych ze zmian parku maszyn (co trwa nieustannie), pojawienia się nowych produktów, rozwoju o kolejne działy produkcji lub funkcjonalności. Ważnym kolejnym krokiem jest integracja z innymi systemami IT, usprawnienie np. poprzez wdrożenie systemów znakowania jak kody kreskowe lub RFID. Nasza firma prowadzi archiwum projektów, co zapewnia klientom bezpieczeństwo na przyszłość nawet w przypadku zmian personalnych.

gwarancja

OEE

OEE to pakiet obsługujący zawężone zadanie jakim jest nadzór nad wydajnością parku maszyn i pracowników. OEE to wskaźnik, który jest iloczynem trzech współczynników Dostępności, Wydajności i Jakości i stanowi wskaźnik wydajności maszyn, który może być wykorzystany do pomiaru efektywności procesu produkcyjnego. Im wyższa wartość OEE, tym bardziej produktywna jest maszyna lub linia produkcyjna. Udostępniamy raporty poszczególnych składników, jak również rozkład Pareto przyczyn awarii i postojów i mikro-przestojów, rozkład Gausa i inne tabelaryczne zestawienia tzw. data mining, czyli pogłębione, wzajemne powiązania informacji.

oferta

Branże

Wdrożenia systemu MES zrealizowane były przez Abis w wielu branżach, np.: meblarskiej, metalowej, elektromaszynowej, spożywczej, samochodowej, tytoniowej, zbrojeniowej.

Następny krok

Czy jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem? Jeżeli tak to zapraszamy do kontaktu

abis

Co oznacza pojęcie Przemysł 4.0

Symulację działania
Połączenie maszyn w sieć i przesyłanie danych do centrów obróbczych
Cyfrowe modelowanie procesu produkcyjnego
Cyfrowe modelowanie produktu
Diagnostykę błędów dla służb utrzymania ruchu
Wymianę danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi
Raportowanie na podstawie bieżących wskaźników
Cyfrowych bliźniaków

Masz dodatkowe
pytania?

Nasi pracownicy udzielą odpowiedzi
na Twoje pytania.

Reusable Offer Bottom CTA